என் தலையில் வீசப்படும் பொருள்: கைஜா ஸ்ட்ராமனிஸ் எழுதிய அபத்தமான மற்றும் வேடிக்கையான சுய உருவப்படங்கள்யு.எஸ்-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட புகைப்படக் கலைஞர் கைஜா ஸ்ட்ரூமானிஸ் எஃகுத் தலை மற்றும் சிறந்த நகைச்சுவை உணர்வைக் கொண்டிருக்கிறார், இவை இரண்டும் தனது சுய-உருவப்படத் தொடரான ​​“என் தலையில் வீசப்பட்ட பொருள்” இல் நிரூபிக்கின்றன. இந்தத் தொடர் அவளது திடீர், திட்டமிட்டிருந்தாலும், சீரற்ற பொருள்களுடன் மோதிக் கொண்டிருக்கிறது, அவை புத்தகங்கள், கண்ணாடிகள் அல்லது பூசணிக்காய்களாக இருக்கலாம்.

யு.எஸ்-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட புகைப்படக் கலைஞர் கைஜா ஸ்ட்ராமனிஸ் எஃகு தலை மற்றும் சிறந்த நகைச்சுவை உணர்வைக் கொண்டிருக்கிறார், இவை இரண்டும் தனது சுய உருவப்படத் தொடரான ​​“என் தலையில் வீசப்பட்ட பொருள்” இல் நிரூபிக்கின்றன. இந்தத் தொடர் அவளது திடீர், திட்டமிட்டிருந்தாலும், சீரற்ற பொருள்களுடன் மோதிக் கொண்டிருக்கிறது, அவை புத்தகங்கள், கண்ணாடிகள் அல்லது பூசணிக்காய்களாக இருக்கலாம்.கலைஞரின் கூற்றுப்படி, மோதல்கள் அவ்வப்போது உங்கள் தலையில் குத்தும் திடீர் மற்றும் வலுவான உணர்தல்கள் அல்லது நுண்ணறிவுகளைக் குறிக்கும். இந்த வலிமிகுந்த வேடிக்கையான புகைப்படங்களில் தன்னைத் தானே காயப்படுத்திக் கொள்வதையும், மோதல்களின் போது அந்த ஹிப்னாடிசிங் பார்வையைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதையும் அவள் எப்படி நிர்வகிக்கிறாள் என்று ஒருவர் யோசிக்க முடியும்.ஆதாரம்: பிளிக்கர் | எட்ஸி | சமூகம் 6 (வழியாக: mymodernmet )

மேலும் வாசிக்க